Cửa sổ mở trượt nhôm Xingfa

Giá: Liên hệ
  • Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng và tránh được nguy cơ gió dập cánh cửa.
  • Sử dụng các loại khóa khác nhau như: khóa bán nguyệt, khóa bật hoặc khóa với hệ thống chốt đa điểm.
  • Có diện tích mở tối đa bằng ½ diện tích khung cửa.

 

 

Cửa sổ trượt

  • Đảm bảo độ kín khít.
  • Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng và tránh được nguy cơ gió dập cánh cửa.
  • Là loại cửa có cánh mở bằng cách trượt trên các ray.
  • Sử dụng các loại khóa khác nhau như: khóa bán nguyệt, khóa bật hoặc khóa với hệ thống chốt đa điểm.
  • Có diện tích mở tối đa bằng ½ diện tích khung cửa.
  • Thanh Nhôm có độ dầy 1.4mm 

 

Phụ kiện Kin Long

Bảng thống kê theo bộ

 

Tay nắm cửa sổ trượt

 


Vấu hãm cửa trượt.

 


Bánh xe đôi cửa sổ trượt

 

Chống nhắc cánh (chống trộm)