Cửa đi mở trượt nhôm cao cấp Xingfa

Giá: 2300000
  • Khi đóng mở,không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
  • Là loại cửa được mở bằng các ray trượt.có thể mở được từ 1/2 đến diện tích ô cửa.
  • Cho phép làm cánh cửa với kích thước lớn.

 

 

SC95 Cửa đi trượt hệ SC95

Đặc điểm :
-Là loại cửa được mở bằng các ray trượt.có thể mở được từ 1/2 đến diện tích ô cửa.
-Khi đóng mở,không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
-Cho phép làm cánh cửa với kích thước lớn.
-Giá thấp hơn so với các loại cửa mở
-Độ dày Profile: Cửa đi : 2.0mm

Phụ kiện Kim Long

 

DT2001 - Bảng thống kê theo bộ

TLDS - Tay nắm chữ D cửa đi trượt.TLS12 - Tay nắm âm không khóa cửa trượt


SDS-1A - Hãm khóa âm cửa trượt

SR2 - Bánh xe đôi 80kg cửa đi trượt.
 

 

FDK - Chống nhấc cánh